Machine à Pâte - Pasta

Machine à Pâtes IMPERIA Inox

Accessoire Raviolis IMPERIA

Accessoire Gnocchi IMPERIA

Moule 12 Raviolis + Rouleau IMPERIA

Séchoir à pâtes Tacapasta MARCATO